Quick service

Wij verlenen ook quick service ( klaar terwijl U wacht ) aan onze klanten, wanneer zij erg haast hebben met hun kledingstukken.

deze Service is natuurlijk onder voorbehoud van de werkdrukte op dat moment.

onder quick service vallen dan alleen kleine werkzaamheden, zoals een knopje aanbrengen op een hemd.

grotere werkzaamheden kunnen wij niet binnen 5 minuten behandelen zoals U dit zal begrijpen.

zoals eerder benoemd is deze service alleen uit te voeren, wanneer het rustig is en geen andere opdrachten zijn, die al quick service vereisen.

wij danken U alvast voor het begrip.